XAMARIN + IONIC

 

כלי פיתוח היברידיים

XAMARIN + IONIC

פיתוח אפליקציות לסלולר באמצעות כלים שהם Multi Platform .
פיתוח אפליציות דואליות הן לאנדרואיד והן ל IOS ללא צורך בפיתוח נפרד לרבות ניהול נפרד של גרסאות שדרוג.
.

 

יצירת קשר
 
info@dreamview.co.il

משכית 22, הרצליה פיתוח

טלפון: 09-9514276

פקס: 09-9514025